Ny barnbok om skolans historia

2021-11-17

Hur var det egentligen att gå i skolan förr i tiden? Gick alla ens i skolan och vad fick de som gick i skolan lära sig? Dessa och en rad andra frågor om skolan och hur det har varit att vara barn i Sverige från 1600-talet och framåt besvaras i boken En resa genom skolans historia som precis givits ut av forskare och lärare från bland annat Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Efter bild av Tim Björk (född 2003).

Trots att det i den svenska skolans kursplan för historia framhålls att eleverna i grundskolans tidigare del ska möta skildringar av familjeliv och skola både nu och då har det länge saknats läromedel som på ett mer genomgripande sätt tar sig an det ämnet. För råda bot på detta har nu 12 utbildningshistoriskt inriktade forskare och lärare tillsammans tagit fram en bok som utifrån aktuell forskning på området beskriver den svenska undervisningens historia från 1600-talet fram till 1980-talet på ett lättillgängligt sätt. Boken innehåller 12 berättelser som levandegör kunskapen om olika historiska skolformer och andra former av undervisning genom att beskriva dem utifrån enskilda barns perspektiv.

Ett av de uttalade syftena med boken är att visa på de stora skillnaderna i barns skolgång genom historien. Detta gör att läsaren inte bara får möjligheten att läsa om skillnader i undervisningen beroende på om man var flicka eller pojke, utan det finns även berättelser om såväl fattiga som rika barn och berättelser som belyser skolgången för barn som idag skulle räknas till någon av Sveriges nationella minoriteter.

Författarnas förhoppning är att boken både ska kunna fungera som ett läromedel att använda i skolans undervisning och vara en bok att läsa för den som är intresserad av hur det var att vara barn förr i tiden. Berättelserna är skrivna för att kunna läsas på egen hand från 9 år och uppåt.

Boken finns både i tryckt och digital form och kan laddas ned från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-455886

För mer information om boken går det bra att kontakta dess redaktör:
Professor Esbjörn Larsson esbjorn.larsson@uu.se

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24