Publications

Here we present the department's recently published publications. If you want to search for a specific publication please use the link below.

Uppsala University publications

Recent publications

 • Hirsh, Asa; Nilholm, Claes; Román, Henrik; Forsberg, Eva et al.

  Reviews of teaching methods: which fundamental issues are identified?

  Part of Education Inquiry, p. 1-20, 2022.

  Open access
 • Hansson, Per

  Anmäld till domkapitlet — ärenden och beslut 2001 — 2019.

  Part of Svensk kyrkotidning: meddelanden från kyrka, läroverk och universitet, p. 13-20, 2022.

  Open access
 • Levander, Sara; Forsberg, Eva; Lindblad, Sverker; Jansson Bjurhammer, Gustaf

  Typecasting in the Recruitment of Full Professors

  Part of Peer review in an Era of Evaluation, p. 327-346, 2022.

 • Forsberg, Eva; Levander, Sara; Elmgren, Maja

  Peer Review in Academic Promotion of Excellent Teachers

  Part of Peer review in an Era of Evalutaion, p. 245-274, 2022.

  Open access
 • Raikes, Jonathan; Smith, Timothy F.; Powell, Neil; Thomsen, Dana C. et al.

  Crisis management: Regional approaches to geopolitical crises and natural hazards

  Part of Geographical Research, 2021.

 • Manuguerra, Nicolas; Rottenberg, Debora

  Målspråket i undervisningen: en nyckel till receptionsträning

  2021.

 • Edgren, Henrik

  Introduction to Part 1: The Reformation and its aftermath

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020, p. 13-16, 2021.

 • Edgren, Henrik

  Introduction to Part 2: The Enlightenment

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020, p. 63-66, 2021.

 • Edgren, Henrik

  Introduction to part 3: The Growth of Nationalism and the Formation of Democracy

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020, p. 111-115, 2021.

 • Edgren, Henrik

  Introduction to part 4: The Formation of the Welfare State

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020, p. 209-213, 2021.

 • Edgren, Henrik

  Introduction to part 5: Globalisation and Digitalisation

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020, p. 297-302, 2021.

 • Edgren, Henrik

  Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020

  2021.

 • Boberg, Johan

  Vardagsspråket är inte förfelat, problemen ligger hos oss

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 64-66, 2021.

 • Tväråna, Malin

  Ämneslärarens didaktiska ledarskap

  Part of Ämneslärarens arbete, 2021.

 • Tväråna, Malin

  En skoldag

  Part of Ämneslärarens arbete, 2021.

 • Andrée, Maria; Carlgren, Ingrid; Jägerskog, Ann-Sofie; Tväråna, Malin

  Ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete

  Part of Ämneslärarens arbete, 2021.

 • Tväråna, Malin

  Fenomenografi och variationsteori: att undersöka lärande och utveckla undervisning

  Part of Vetenskapliga teorier för lärare, 2021.

 • Tväråna, Malin; Andrée, Maria

  Verksamhetsteori: bildning genom deltagande i praktiker

  Part of Vetenskapliga teorier för lärare, 2021.

 • Andrée, Maria; Bladh, Gabriel; Carlgren, Ingrid; Tväråna, Malin

  Ämneslärarens arbete: Didaktiska perspektiv

  2021.

 • Tväråna, Malin; Jägerskog, Ann-Sofie

  Modeller som möjliggör

  Part of SO-didaktik, p. 6-7, 2021.

  Open access
 • Tväråna, Malin

  Samhällsanalys: resonerande, kunskap, omdöme: en didaktisk modell

  Part of SO-didaktik, p. 16-23, 2021.

  Open access
 • Jägerskog, Ann-Sofie; Tväråna, Malin; Björklund, Mattias; Strandberg, Max et al.

  Varför fortsätter flykten över Medelhavet?: Innebörden av att göra en kausalanalys av en samhällsfråga

  Part of Forskning om undervisning och lärande, p. 5-29, 2021.

  Open access
 • Wickström, Johan

  “Religion” i folkskolans styrdokument – ett bidrag till religionsbegreppets didaktiska historia

  Part of Nordidactica, p. 71-96, 2021.

  Open access
 • Tväråna, Malin; Jägerskog, Ann-Sofie; Björklund, Mattias

  Sex bärande principer för god forskningssamverkan: – utvärdering av Stockholm Teaching and Learning Studies som modellför samverkan mellan skola och akademi

  2021.

  Open access
 • Holmén, Janne; Koivunen, Anu; Ojala, Jari

  Always in crisis, always asolution?: The Nordic model as a political and scholarly concept

  Part of The Nordic Economic, Social and Political Model, p. 1-19, 2021.

 • Holmén, Janne

  Education 4.0: Nordic long-term planning and educational policies in the fourth industrial revolution

  Part of The Nordic Economic, Social and Political Model, p. 242-256, 2021.

 • Holmén, Janne; Ringarp, Johanna

  Becoming universities?: Academisation and the integration of Finnish and Swedish teacher education institutions in the system of higher education

  Part of Schoolteachers and the Nordic Model, 2021.

 • Holmén, Janne

  Teachers as a political force: Teacher unions, teacher cultures, and teacher education in Sweden and Finland, 1970–2020

  Part of Schoolteachers and the Nordic Model, p. 157-170, 2021.

 • Holmén, Janne

  Åländsk högre utbildning: Styrning och autonomi

  Part of Styr ålänningarna sitt öde?, 2021.

 • Hellström, Emma

  Svenskspråkiga skyddskårer i Österbotten och Åboland: Recension av Cecilia Hortlunds Svenskar, krigare, söner av Finland: maskulinitet, minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala skillnader inom svenskspråkiga skyddskårer i Österbotten och Åboland 1918-1939

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 177-180, 2021.

 • Hellström, Emma

  Recension av: Barnträdgårdens didaktik: Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidskriften Barnträdgården 1918-1945

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 85-87, 2021.

 • Hellström, Emma

  Recension av: The Desecularisation of the City. London's Churches, 1980 to the present

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2021.

 • Sandström, Erika

  Historiker, hundar och andra djur

  Part of Scandia, 2021.

 • Larsson, Esbjörn

  Civilising the Military: Changes in the Military Concept of the Ideal Soldier in the Swedish Armed Forces Between 1967 and 2019

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 112-123, 2021.

 • Andersson, Anna-Lena; Klang, Nina; Wilder, Jenny

  Pedagogiska övergångar för elever som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Part of Hållbart och meningsfullt lärande, 2021.

 • Karlberg, Martin; Klang, Nina

  Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) - proaktivt arbete med relationer, struktur och arbetsro

  Part of Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare, p. 469-499, 2021.

 • Klang, Nina; Lebedeva Karlsson, Natalia; Kilborn, Wiggo; Eriksson, Pia et al.

  Mathematical problem-solving through cooperative learning - the importance of peer acceptance and friendships

  Part of Frontiers in Education, 2021.

  Open access
 • Lindgren, Charlotte

  La littérature francophone en classe de langue: chiche!

  Part of Lingua (språklärarnas riksförbund), p. 33-37, 2021.

  Open access
 • Caiman, Cecilia; Hedefalk, Maria; Ottander, Christina

  Pre-school teaching for creative processes in education for sustainable development – invisible animal traces, purple hands, and an elk container

  Part of Environmental Education Research, p. 1-19, 2021.

 • Hultqvist, Elisabeth; Laurin, Emma; Lidegran, Ida

  Efter sportlovet så bara vägrade han gå tillbaka…: En förälders kamp för sitt barns skolgång

  Part of Praktiske Grunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, p. 79-92, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Extravaganta symboler för skolmarknadens problem

  2021.

  Open access
 • Tegler, Helena; Demmelmaier, Ingrid; Blom Johansson, Monica; Norén, Niklas

  Mobilizing device-mediated contributions in interaction involving beginner users of eye-gaze-accessed speech-generating devices

  Part of Research on Children and Social Interaction, p. 271-296, 2021.

 • Nygren, Thomas

  Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

  2021.

 • Nygren, Thomas

  Designforskning: praktiknära och ämnesdidaktisk forskning för innovativ utveckling (exemplen kritiskt tänkande och digital källkritik)

  Part of Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap, p. 317-348, 2021.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina; Joelsson, Tanja

  Children’s prosthetic citizenship as ‘here-and-now’, ‘not-yet’ and ‘not-here’. the case of the mobile preschool

  Part of Social & Cultural Geography, 2021.

 • Rasmusson, Maria

  Kvantitativa metoder för studier av utbildning - exemplen läsförmåga, gymnasieutbildning och NTA-program

  Part of Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap, p. 185-207, 2021.

 • Karlberg, Martin; Samuelsson, Marcus

  Ledarskap, sociala relationer och konflikter för lärare: Villkor och praktik

  2021.

 • Jansson Bjurhammer, Gustaf

  Självständiga arbeten, forskning och skola - en trio med outnyttjad potential

  2021.

 • Björklund Boistrup, Lisa; Hällback, Matilda

  Designing and researching vocational mathematics education

  Part of Designs for Research, Teaching and Learning, 2021.

 • Björk, Oscar; Folkeryd, Jenny

  Emergent literary literacy

  Part of L1-Educational Studies in Language and Literature, p. 1-25, 2021.