Publications

Here we present the department's recently published publications. If you want to search for a specific publication please use the link below.

Uppsala University publications

Recent publications

 • Jansson Bjurhammer, Gustaf; Färnert, Jacob; Emmy, Schylander

  Gör lärarutbildningen mer forskningsbaserad

  2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nygren, Thomas

  Vetenskap och teori i tillämpning inom utbildningsvetenskaperna

  Part of Vetenskap och teori inom utbildningsvetenskaperna., p. 42-80, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan?

  2021.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne

  ”Talskräck” och ”sopdykare” – intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska för gymnasieskolan

  Part of Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden, p. 244-266, 2021.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif

  Learning to find a way out of non-sustainable systems

  Part of Environmental Innovation and Societal Transitions, p. 155-172, 2021.

  Open access
 • Bengtsson, Stefan L.

  What can we learn from COVID-19 as a form of public pedagogy?

  Part of RELA European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, p. 1-12, 2021.

 • McGarry, Dylan

  The Pluriversity for Stuck Humxns: A Queer EcoPedagogy & Decolonial School

  Part of Queer Ecopedagogies, p. 183-218, 2021.

 • Alm Fjellborg, Andreas

  Sustainable development: Exploring gender differences in the Swedish national test in geography for grade 9

  Part of International Research in Geographical and Environmental Education, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Pettersson, Daniel

  Imaginaries of Inclusion in Swedish Education

  Part of Oxford Research Encyclopedia of Education, 2021.

 • Forsberg, Håkan

  Teoretiska och metodologiska utgångspunkter förutbildningssociologiska studier

  Part of Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap, p. 240-265, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Politikerna måste ta sitt ansvar för skolan

  2021.

 • Erika, Sandström

  10 000 år på fem timmar

  Part of Didaktisk dialog i högre utbildning, p. 29-45, 2021.

 • Zotevska, Emilia; Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita

  Enacting sabotage in siblings' conflicts: Desired objects and deceptive bodies

  Part of Childhood, p. 137-153, 2021.

  Open access
 • 10:K102 Eva Netzelius-salen, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2021-10-01 13:15

  Henriksson, Mona-Lisa

  Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

  Open access
 • Johansson, Anna; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Special needs educators’ roles and work in relation to recently arrived immigrant pupils in need of special educational support

  Part of Journal of Research in Special Educational Needs, 2021.

 • Sundh, Stellan; Mutabazi, Eric

  Enseigner et sensibiliser les étudiants sur les défis de la justice sociale: Dispositif pedagogique favorisant les échanges entre étudiants francais et suédois

  Part of Citoyennetés de seconde classe, p. 93-110, 2021.

 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias

  Massification, unification, marketisation, internationalisation: A socio-political history of higher education in Sweden 1945–2020

  Part of European Journal of Higher Education, p. 1-19, 2021.

  Open access
 • Do, Thao; Mickelsson, Martin; Kronlid, David

  THE RE-SOLVE SCALING PROCESS HANDBOOK: How to Design and Facilitate the Re-Solve Scaling Process

  Uppsala universitet, 2021.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Breddad rekrytering till högre utbildning: En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna

  2021.

  Open access
 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Sense-making of autonomy and control: Comparing school leaders in public and independent schools in a Swedish case

  Part of Journal of educational change, 2021.

 • Nordholm, Daniel

  Rektorers identitet - en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem

  Studentlitteratur AB, 2021.

 • Lindgren, Charlotte; Alfvén, Valérie

  Traduction et réception de sujets difficiles en littérature de jeunesse de la France à la Suède : le cas de Kitty Crowther.

  Part of Littératures et cultures d'enfance et de jeunesse, p. 147-166, 2021.

 • Rosén, Maria; Arneback, Emma

  Living the Paradox of Risk: An Approach for Teachers in Democratically Challenging Situations in Education

  Part of Philosophical Inquiry in Education, p. 1-11, 2021.

  Open access
 • Berglund, Leo

  Kritiskt tänkande som utbildningsmål: Från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning

  Open access
 • Petersson, Tommie

  "Har Waldorfrörelsen en plats i dagens Sverige?"

  Part of Skolvärlden, p. 55-, 2021.

 • Germund, Larsson; Ringarp, Johanna

  FAN TA SIA: Skolk, stök och skolleda i 1970-talets skolkrisdebatt

  Part of Skolans kriser, 2021.

 • Lindgren, Charlotte; Axelsson, Marcus

  Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet.

  Part of Barnboken, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Sims, Caroline

  Inkludering och särskild begåvning.: Förutsättningar och dilemman i rådgivande policydokument.

  Part of Utbildning och Demokrati, p. 97-118, 2021.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  "De är många, de är överallt, och de har makt…”: Historisk kartläggning av pedagogiska etablissemanget.

  Part of Skolans kriser, p. 233-260, 2021.

 • Hallsén, Stina; Magnússon, Gunnlaugur

  Att initiera förändring eller iscensätta handlingskraft?: Riktade statsbidrag som politisk krishantering i skolans värld

  Part of Skolans kriser, p. 183-204, 2021.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona; Axelsson, Carl-Anton Werner; Frau-Meigs, Diana

  Combatting Visual Fake News with a Professional Fact-Checking Tool in Education in France, Romania, Spain and Sweden

  Part of Information, 2021.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  Hallands floder och skoldebattens stilistiska brister

  2021.

 • Stevens, Mitchell L.; Börjesson, Mikael

  Digitization and Strategic Renewal of Higher Education

  Part of Renewing Higher Education, p. 91-111, 2021.

  Open access
 • Strömbeck, Johan; Palmer, Robert; Lax, la Sundberg; Fäldt, Jonas et al.

  Outcome of a Multi-modal CBT-based Treatment Program for Chronic School Refusal

  Part of GLOBAL PEDIATRIC HEALTH, 2021.

  Open access
 • Kilhamn, Cecilia; Rolandsson, Lennart; Bråting, Kajsa

  Programmering i svensk skolmatematik

  Part of LUMAT, p. 283-312, 2021.

  Open access
 • Nylen, Kata; Karlberg, Martin; Klang, Nina; Ogden, Terje

  Knowledge and Will: An Explorative Study on the Implementation of School-Wide Positive Behavior Support in Sweden

  Part of Frontiers in Psychology, 2021.

  Open access
 • Viirman, Olov; Nardi, Elena

  Running to keep up with the lecturer or gradual de-ritualization?: Biology students' engagement with construction and data interpretation graphing routines in mathematical modelling tasks

  Part of Journal of Mathematical Behavior, 2021.

 • Viirman, Olov

  University Mathematics Lecturing as Modelling Mathematical Discourse

  Part of International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 2021.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  La visioconférence: support pédagogique facilitant "l'interculturalité virtuelle" dans les apprentissages à l'université? Cas des échanges entre étudiants francais et suédois

  Part of Présence et numérique en education, p. 143-157, 2021.

 • Petersson, Tommie

  Konsten att tala om det vi bör tiga om, eller ”vad är filosofididaktik?”

  2021.

 • Riis, Ulla

  Lillemor Kim

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2021.

 • Mattlar, Jörgen

  Svart: Stängsel: novell

  2021.

 • Lindgren, Charlotte; Alfvén, Valérie

  Almapriset lyfter världens barnböcker.

  Part of Dagens Arena, 2021.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara Kristensen; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 6 - Samfunnsfag for barnetrinnet

  Aschehoug & Co, 2021.

 • Berkhuizen, Carina

  Barns samspel bortom förskolans väggar: Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Open access
 • Hansson, Per

  Befogenhetsprövning är ett spel för galleriet

  Part of Kyrkans tidning, 2021.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Students Evaluating and Corroborating Digital News

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 1-17, 2021.

  Open access
 • Laurin, Emma

  Barn med diagnoser: Mödrars och skolors strategier i Stockholm

  Open access
 • Alm Fjellborg, Andreas

  Residential mobility and spatial sorting in Stockholm 1990-2014: the changing importance of housing tenure and income

  Part of International journal of housing policy, 2021.

  Open access
 • Alm Fjellborg, Andreas

  Out-mobility from Stockholm’s immigrant-dense neighbourhoods – a study of two cohorts

  Part of Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 2021.

  Open access