Publications

Here we present the department's recently published publications. If you want to search for a specific publication please use the link below.

Uppsala University publications

Recent publications

 • Lindskog, Marcus; Poom, Leo; Winman, Anders

  Attentional bias induced by stimulus control (ABC) impairs measures of the approximate number system

  Part of Attention, Perception & Psychophysics, 2021.

  Open access
 • Göransson, Kerstin; Klang, Nina

  Lärares uppfattningar om skola och undervisning för elever som läser enligt grund- och gymnasiesärskolans läroplaner

  Part of Utbildning och undervisning i särskolan, 2021.

 • Bengtsson, Karin; Hansson, Susanne; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina

  Undervisning i grundsärskolan: fyra olika lärandemiljöer

  Part of Utbildning och undervisning i särskolan, 2021.

 • Nordholm, Daniel; Nihlfors, Elisabet; Anders, Arnqvist

  Perceptions on the Local School and Further education: A Rural School Leader’s Perspective

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, 2021.

 • Börjesson, Mikael; Lillo Cea, Pablo

  World Class Universities, Rankings and the Global Space of International Students

  Part of World Class Universities, p. 141-170, 2021.

  Open access
 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kramers allé 1, Uppsala 2021-01-22 13:15

  Madej, Lars

  X - men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik: Med fokus på tidig algebra i Sverige

  Open access
 • Ginnerskov-Dahlberg, Mette

  Inherited dreams of 'the West': Eastern European students' paths to Denmark

  Part of The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration, 2021.

 • Cedering, Magdalena; Wihlborg, Elin

  Village schools as a hub in the community: A time-geographical analysis of the closing of two rural schools in southern Sweden

  Part of Journal of Rural Studies, p. 606-617, 2020.

  Open access
 • Kirsten, Nils

  A systematic research review of teachers' professional development as a policy instrument

  Part of Educational Research Review, 2020.

  Open access
 • Dalberg, Tobias

  Histoire des sciences

  Part of Lychnos, p. 352-354, 2020.

 • Karlberg, Martin; Klang, Nina; Andersson, Filip; Hancock, Kirsten et al.

  The Importance of School Pedagogical and Social Climate to Students’ Unauthorized Absenteeism – a Multilevel Study of 101 Swedish Schools

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Johanna Antonia (Jenny) Åkerström

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Gunhild Friesia Almén

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Ester Gustava Edelstam

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Anna Åfelt

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Konfirmationen – folkskolans avslutning

  Part of Skolans högtider - Ceremoni, fest och firande i svenska skolhistoria, p. 168-174, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Recension: Mötet med det skrivna ordet: Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Part of Nordic Journal of Educational History, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Signerat: Om flickor i folkskolan

  Part of Sans, 2020.

 • Bégin-Caouette, Olivier; Jansson, Joel; Beaupré-Lavallée, Alexandre

  The Perceived Contribution of Early-Career Researchers to Research Production in Nordic Higher Education Systems

  Part of Higher Education Policy, p. 777-798, 2020.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 5 - Lærerveiledning. Samfunnsfag for barnetrinnet.

  Aschehoug & Co, 2020.

 • Hemmi, Kirsti

  Commentary

  Part of Elementary Mathematics Curriculum Materials: Designs for Student Learning and Teacher Enactment, p. 287-295, 2020.

 • Klang, Nina; Olsson, Ingrid; Wilder, Jenny; Lindqvist, Gunilla et al.

  A Cooperative Learning Intervention to Promote Social Inclusion in Heterogeneous Classrooms

  Part of Frontiers in Psychology, 2020.

  Open access
 • Härmälä-Braskén, Ann-Sofi; Hemmi, Kirsti; Kurtén, Berit

  Misconceptions in chemistry among Finnish prospective primary school teachers – a long-term study

  Part of International Journal of Science Education, p. 1447-1464, 2020.

 • Wallin, Pontus; Arensmeier, Cecilia; Nygren, Thomas; Manneh, Ilana et al.

  Kritiskt tänkande och källkritik: undervisning i samhällskunskap

  2020.

  Open access
 • Larsson, Germund

  Stolthet och skam: Godkänd eller kuggad i studentexamen

  Part of Skolans högtider - Ceremoni, fest och firande i svenska skolhistoria, p. 146-167, 2020.

 • Ringarp, Johanna

  Till toner av Bolero: AmuGruppens reformering från myndighet till utbildningsföretag

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 642-673, 2020.

 • Barbin, Évelyne; Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Karp, Alexander et al.

  "Dig where You Stand" 6: Proceedings of the Sixth International Conference on the History of Mathematics Education

  2020.

 • Prytz, Johan

  Algebra in Swedish mathematics curricula (1930-2000)

  Part of "Dig where you stand" 6, p. 1-14, 2020.

 • Nygren, Thomas; Kronlid, David; Larsson, Esbjörn; Novak, Judit et al.

  Global Citizenship Education for global citizenship?: Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden

  Part of Journal of Social Science Education, p. 63-97, 2020.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria

  Part of Skolans högtider, p. 121-145, 2020.

 • Nordlund, Anna

  ”Sven Delblancs Selma Lagerlöf och den kvinnliga kärlekens frälsande makt”

  Part of Sprängstoff och episk urkraft. , p. 180-122, 2020.

 • Nordlund, Anna

  Varför litteraturvetenskap?: En ämnesintroduktion för nya studenter

  Studentlitteratur AB, 2020.

 • Nordlund, Anna; Svedjedal, Johan

  Läsandets årsringar: Rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige

  2020.

 • Nordberg, Olle

  Litteraturdidaktik: Teori - praktik - relevans - potential

  Liber, 2020.

 • Thorp, Robert; Vinterek, Monika

  Constroversially uncontroversial? Swedish pre-service history teachers' relations to their national pasts

  Part of Acta Didactica Norden, p. 1-21, 2020.

  Open access
 • Törnqvist, Maria

  Izolacija, ki ubija – družbeni eksperiment: Kulturartikel i Mladina

  2020.

 • Törnqvist, Maria

  Utan kropparna blir vi spöklika inför varandra: DN Kultur

  2020.

 • Törnqvist, Maria

  Isolering som dödar – ett socialt experiment: Aftonbladet kultur

  2020.

 • Holmén, Janne; Ringarp, Johanna

  1968 och reformer av högre utbildning i Finland och Sverige

  Part of 1968 och pedagogiken, p. 49-69, 2020.

 • Holmén, Janne

  Nordic Models for a Democratic School: Educational Reform and Political Culture in Sweden and Finland 1960–2020

  Janne Holmén, 2020.

 • Holmén, Janne

  Perception of the Baltic Sea and Mediterranean regions among secondary school students

  2020.

 • Klang, Nina; Olsson, Ingrid; Wilder, Jenny; Lindqvist, Gunilla et al.

  A Cooperative Learning Intervention to Promote Social Inclusion in Heterogeneous Classrooms.

  Part of Frontiers in Psychology, 2020.

 • Lundqvist, Eva; Lidar, Malena

  Nationella prov som undervisningsutveckling?

  Part of Skolutveckling i teori och praktik, p. 273-282, 2020.

 • Berg, Anne

  Det postpandemiska zoomuniversitetet – en pessimistisk prognos

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 687-695, 2020.

 • Thelin, Katina

  Creating a reflective space in higher education: The case of a Swedish course for professional principals

  Part of Learning and Teaching, p. 1-17, 2020.

  Open access
 • Vidor, Carolina; Danielsson, Anna; Rezenda, Flavia; Ostermann, Fernanda

  What are the Problem Representations and Assumptions About Gender Underlying Research on Gender in Physics and Physics Education? A Systematic Literature Review

  Part of Revista Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências, p. 1133-1168, 2020.

 • Danielsson, Anna; Berge, Maria

  Using video-diaries in educational research exploring identity: Affordances and constraint

  Part of International Journal of Qualitative Methods, 2020.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  School Acts and the Rise of Mass Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century

  Part of History of Education Quarterly, p. 687-689, 2020.

 • Moos, Lejf; Nihlfors, Elisabet; Paulsen, Jan Merok

  The Critical Potential of Nordic School Leadership Research: Fundamental but Often Forgotten Perspectives

  Part of Research in Educational Administration and Leadership (REAL), p. 330-341, 2020.

 • Börjesson, Mikael

  Suède

  Part of Dictionnaire international Bourdieu, p. 828-830, 2020.