Våra publikationer

Här presenteras institutionens senast publicerade publikationer. Söker du en speciell publikation så kan du använda länken nedan.

Sök publikation

Senaste publikationer

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Dalberg, Tobias; Börjesson, Mikael; Broady, Donald

  A Reversed Order: Expansion and Differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945–2015

  Ingår i Shaping Human Science Disciplines, s. 247-287, 2019.

 • Fernandes, Olga Abreu

  Language workout in bilingual mother-child interaction: A case study of heritage language practices in Russian-Swedish family talk

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 88-99, 2019.

 • Hofverberg, Hanna

  Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education

  Open access
 • Sandström, Margareta; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Bureaucracies in Schools—Approaches to Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 89-104, 2019.

 • Forsberg, Håkan; Palme, Mikael

  Public schools’ market strategies

  Ingår i Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, s. 15-32, 2019.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 27-49, 2019.

  Open access
 • Scantlebury, Kathryn; Hussénius, Anita; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica et al.

  Communicating through silence: Examining the unspoken, the unsaid, and the "not done" in science education.

  Ingår i Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education, 2019.

 • Scantlebury, Kathryn; Danielsson, Anna; Hussénius, Anita; Gullberg, Annica et al.

  Using Spacetimemattering to Engage Science Education with Matter and Material Feminism

  Ingår i Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education, s. 39-50, 2019.

 • Anderssson, Kristina; Gullberg, Annica; Danielsson, Anna; Scantlebury, Kathryn et al.

  Chafing borderlands: obstacles for science teaching and learning in preschool teacher education

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 31-34, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria: En introduktion

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina; Magnússon, Gunnlaugur et al.

  Professionalism, governance and inclusive education –: A total population study of Swedish special needs educators

  Ingår i International Journal of Inclusive Education, s. 559-574, 2019.

  Open access
 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Dewey and mathematical practice: revisiting the distinction between procedural and conceptual knowledge

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, 2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

 • Lidar, Malena

  Undervisningstraditioner i naturvetenskaplig undervisning i relation till utbildningsreformer i NO i årskurs 6

  Ingår i NorDiNa, 2019.

 • Cunningham, Una; Rashid, Shaista; Le, Thinh

  The Effect of Learner Training on the Use of Digital Tools to Support English Writing Skills

  Ingår i Asian EFL Journal, s. 27-49, 2019.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Göransson, Kerstin; Lindqvist,, Gunilla

  Contextualizing inclusive education in educational policy: the case of Sweden

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, s. 559-574, 2019.

  Open access
 • Kirsten, Nils

  Improving literacy and content learning across the curriculum?: How teachers relate literacy teaching to school subjects in cross-curricular professional development

  Ingår i Education Inquiry, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Boys and Girls in the Service of Total War: Defense Service Training in Swedish Schools During World War II

  Ingår i War and Childhood in the Era of the Two World Wars, s. 113-127, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Problemet med vinster

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 152-154, 2019.

 • Wickström, Johan

  Inget att berätta, det är glömt

  Ingår i Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift, s. 52 52-53 53, 2019.

 • Edgren, Henrik

  "Det dyrbaraste av försvars- och anfallsmedel": En översiktlig studie om etablerandet av 1700-talets svenska skärgårdsflotta

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 29 29-52 52, 2019.

 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Inclusive education and school choice: Lessons from Sweden

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, 2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Rytzler, Johannes

  Approaching higher education with Didaktik: university teaching for intellectual emancipation

  Ingår i European Journal of Higher Education, s. 190 190-202 202, 2019.

  Open access
 • Törnqvist, Maria

  The making of an egalitarian elite: school ethos and the production of privilege

  Ingår i British Journal of Sociology, s. 551-568, 2019.

 • Mickelsson, Martin; Kronlid, David; Lotz-Sisitka, Heila

  Consider the Unexpected: Scaling ESD as a matter of learning

  Ingår i Environmental Education Research, s. 135-150, 2019.

  Open access
 • Håkansson, Michael; Kronlid, David O. Olof; Östman, Leif

  Searching for the political dimension in education for sustainable development: Socially critical, social learning and radical democratic approaches

  Ingår i Environmental Education Research, s. 6-32, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Utbildning och social klass

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 403-427, 2019.

 • Bianchi, Marco; Håkansson, David; Melander, Björn; Pfister, Linda et al.

  Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017

  2019.

  Open access
 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Considering the past and present of Romani in Sweden: Secondary school pupils' thinking and caring about the history of the Romani in national tests

  Ingår i Education Inquiry, s. 1-24, 2019.

 • Hemmi, Kirsti; Krzywacki, Heidi; Liljekvist, Yvonne

  Challenging traditional classroom practices: Swedish teachers' interplay with Finnish curriculum materials

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 342-361, 2019.

 • Wermke, Wieland; Rick, Sigrid Olason; Salokangas, Maija

  Decision-making and control: perceived autonomy of teachers in Germany and Sweden

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 306-325, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Fakta, fejk och fiktion: Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

  Natur och kultur, 2019.

 • Hultin, Hanna; Eichas, Kyle; Ferrer-Wreder, Laura; Dimitrova, Radosveta et al.

  Pedagogical and Social School Climate: Psychometric Evaluation and Validation of the Student Edition of PESOC

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 534-550, 2019.

 • Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan

  Agents and subjects: schooling and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden

  Ingår i History of Education, s. 297-316, 2019.

  Open access
 • Joelsson, Tanja

  Hypermobile, Sustainable or Safe?: Imagined Childhoods in the Neo-Liberal Transport System

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning , s. 221-248, 2019.

 • Lindqvist, Gunilla

  God inkluderande lärmiljö: Rapport från en forskningscirkel

  2019.

  Open access
 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  The political in transportation and mobility: Toward a feminist analysis of everyday mobility and transport planning

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning, s. 1-22, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensson, Peter (Per) Reinhold

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 728 728-731 731, 2019.

 • Nord, Andreas; Westman, Maria

  Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt?: En jämförelse av provstruktur samt uppgifter och svar på två texter i PIRLS och ePIRLS

  2019.

  Open access
 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Internationella studenter i Sverige: Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter

  2019.

  Open access
 • Melander Bowden, Helen

  Problem-solving in collaborative game design practices: epistemic stance, affect, and engagement

  Ingår i Learning, Media & Technology, s. 124-143, 2019.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Göransson, Kerstin

  Perimeters of, and challenges to, the jurisdiction of Swedish special educators: an exploration of free text responses

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 257-271, 2019.

  Open access
 • Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita

  Stance and footing in multilingual play: Rescaling practices and heritage language use in a Swedish preschool

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 127-140, 2019.

 • Andersson, Joacim; Risberg, Jonas

  The walking rhythm of physical education teaching: an in-path analysis

  Ingår i Physical Education and Sport Pedagogy, s. 402-420, 2019.

  Open access
 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva

  Aesthetic judgments and meaning-making during cooking in Home and Consumer Studies

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 30-57, 2019.

 • Pejlare, Johanna; Bråting, Kajsa

  Writing the history of mathematics: Interpretations of the mathematics of the past and its relation to the mathematics of today

  Ingår i Mathematics of the Arts and Sciences, 2019.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Ingår i Nordicom Review, s. 23-42, 2019.

  Open access
 • Melander Bowden, Helen; Sandlund, Erica

  Knowledge talk in performance appraisal interviews

  Ingår i Learning, Culture and Social Interaction, s. 278-292, 2019.

  Open access
 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet -: nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden, s. 78-93, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet –: nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik, s. 190-, 2019.

 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Wickström, Johan

  Om känslor och verklig strävan

  Ingår i Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift, 2019.

 • Nordholm, Daniel; Andersson, Klas

  Newly appointed principals’ descriptions of a decentralised and marked adopted school system: An institutional logics perspective

  Ingår i Educational Management Administration & Leadership, s. 572-589, 2019.

 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  How does Gendering Matter in Preschool Science: Emergent Science, ‘Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  Ingår i Gender and Education, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era

  Ingår i Journal of Social Science Education, s. 87-109, 2019.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  An amalgam of ideals: images of inclusion in the Salamanca Statement

  Ingår i International Journal of Inclusive Education, s. 677-690, 2019.

  Open access
 • Hallsén, Stina; Karlsson, Marie

  Teacher or friend?: consumer narratives on private supplementary tutoring in Sweden as policy enactment

  Ingår i Journal of education policy, s. 631-646, 2019.

  Open access
 • Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; Berge, Maria

  "It's not my dream, actually": Students' identity work across figured worlds of construction engineering in Sweden

  Ingår i International Journal of STEM education, s. 1-17, 2019.

  Open access
 • Simaeva, I.N.; Budarina, Anna O.; Sundh, Stellan

  Cостояние и привлекательность инклюзивного и специального образования в России и странах Балтии

  Ingår i Baltic Region, s. 76 76-91 91, 2019.

  Open access
 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  Toward a feminist transport and mobility future: from one to many tracks

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning , 2019.

 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  Integrating Gender into Transport Planning: From One to Many Tracks

  2019.

 • Liberg, Caroline

  Progressionslinjer för samtalsstöd

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 162-164, 2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 49-65, 2019.

 • Englund, Josefin

  Orden som ska fånga kärleken

  Ingår i Språktidningen, 2019.

 • Nielsen, Birgitte Lund; Laursen, Hilmar Dyrborg; Reol, Lise Andersen; Jensen, Helle et al.

  Social, emotional and intercultural competencies: a literature review with a particular focus on the school staff

  Ingår i European Journal of Teacher Education, s. 410-428, 2019.

 • Pihl, Niklas

  Att erbjuda och realisera syften: En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

  Open access
 • Sandström, Erika

  Housewives on holiday: Gotlandic vacationhomes for women 1944-1967

  Ingår i Konflikt und Kooperation, s. 345-357, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Inledning

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 9-13, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Epilog

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 201-202, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Svenskämnenas framväxt

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 15-28, 2019.

 • Melander Bowden, Helen; Aarsand, Pål

  Digital literacy practices in children's everyday life.: Participating in on-screen and off-screen activities.

  Ingår i The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood, s. 377-390, 2019.

 • Bourbour, Maryam; Högberg, Sören; Lindqvist, Gunilla

  Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard

  Ingår i Early Childhood Education Journal, 2019.

 • Håkansson, Michael; Östman, Leif

  The political dimension in ESE: the construction of a political moment model for analyzing bodily anchored political emotions in teaching and learning of the political dimension

  Ingår i Environmental Education Research, s. 585-600, 2019.

 • Ahmad, Bassam; Bunar, Nihad; Riad, Tomas; Forslund, Anneli et al.

  Svenska som andraspråk på språkintroduktion

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 67-84, 2019.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny Wiksten

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 89-101, 2019.

 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Gyllander Torkildsen, Lisbeth

  Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling

  2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 49-66, 2019.

 • Christoffer, Hedman; Erik, Thomé; Frelin, Anneli; Folkeryd, Jenny Wiksten et al.

  Hjälpa eller stjälpa?

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 85-102, 2019.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Tracing unique trajectores of participation for a 'girl with ADHD': From 'unwilling student' to 'agentive learning'

  Ingår i Emotional and Behavioural Difficulties, s. 254-272, 2019.

  Open access
 • Klang, Nina; Wandin, Helena; Wilder, Jenny

  Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering: Rapport från ett samverkansprojekt

  2019.

  Open access
 • Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Sweden

  Ingår i Educational Philosophy and Theory, s. 1262-1272, 2019.

 • Joelsson, Tanja

  “So That We Don’t Spoil Them”: Understanding Children’s Everyday Mobility Through Parents’ Affective Practices

  Ingår i Children's Geographies, s. 591-602, 2019.

  Open access
 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Karim, Hamza; Lisbeth, Gyllander Torkildsen

  Från genomlevd till beprövad erfarenhet

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 229-242, 2019.

 • Törnqvist, Maria

  Living Alone Together: Individualized Collectivism in Swedish Communal Housing

  Ingår i Sociology, s. 900-915, 2019.

  Open access
 • Klang, Nina; Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes et al.

  Instructional Practices for Pupils with an Intellectual Disability in Mainstream and Special Educational Settings

  Ingår i International journal of disability, development and education, 2019.

 • Davis, Niki; Harris, Leona; Cunningham, Una

  Professional ecologies shaping technology adoption in early childhood education with multilingual children

  Ingår i British Journal of Educational Technology, s. 1320-1339, 2019.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Ingår i Researching the History of Mathematics Education, s. 189-216, 2018.

 • Gustavsson, Martin; Melldahl, Andreas

  Kollektivbiografi och korrespondensanalys

  Ingår i Metod, s. 241-273, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Gymnasieval och segregation

  Ingår i Skolan, marknaden och framtiden, s. 203-226, 2018.

 • Tuvemo Johnson, Susanna; Martin, Cathrin; Anens, Elisabeth; Johansson, Ann-Christin et al.

  Older adults' opinions on fall prevention in relation to physical activity level

  Ingår i Journal of Applied Gerontology, s. 58-78, 2018.

 • Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • Melander, Helen

  Multiple perspectives on the same event: Professional vision, tactility, and embodied feeling

  Ingår i Co-operative engagements in intertwined semiosis, s. 280-286, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access