Våra publikationer

Här presenteras institutionens senast publicerade publikationer. Söker du en speciell publikation så kan du använda länken nedan.

Sök publikation

Senaste publikationer

 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias

  Massification, unification, marketisation, internationalisation: A socio-political history of higher education in Sweden 1945–2020

  Ingår i European Journal of Higher Education, s. 1-19, 2021.

  Open access
 • Do, Thao; Mickelsson, Martin; Kronlid, David

  THE RE-SOLVE SCALING PROCESS HANDBOOK: How to Design and Facilitate the Re-Solve Scaling Process

  Uppsala universitet, 2021.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Breddad rekrytering till högre utbildning: En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna

  2021.

  Open access
 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Sense-making of autonomy and control: Comparing school leaders in public and independent schools in a Swedish case

  Ingår i Journal of educational change, 2021.

 • Nordholm, Daniel

  Rektorers identitet - en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem

  Studentlitteratur AB, 2021.

 • Lindgren, Charlotte; Alfvén, Valérie

  Traduction et réception de sujets difficiles en littérature de jeunesse de la France à la Suède : le cas de Kitty Crowther.

  Ingår i Littératures et cultures d'enfance et de jeunesse, s. 147-166, 2021.

 • Rosén, Maria; Arneback, Emma

  Living the Paradox of Risk: An Approach for Teachers in Democratically Challenging Situations in Education

  Ingår i Philosophical Inquiry in Education, s. 1-11, 2021.

  Open access
 • Petersson, Tommie

  "Har Waldorfrörelsen en plats i dagens Sverige?"

  Ingår i Skolvärlden, s. 55-, 2021.

 • Germund, Larsson; Ringarp, Johanna

  FAN TA SIA: Skolk, stök och skolleda i 1970-talets skolkrisdebatt

  Ingår i Skolans kriser, 2021.

 • Lindgren, Charlotte; Axelsson, Marcus

  Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet.

  Ingår i Barnboken, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Sims, Caroline

  Inkludering och särskild begåvning.: Förutsättningar och dilemman i rådgivande policydokument.

  Ingår i Utbildning och Demokrati, s. 97-118, 2021.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  "De är många, de är överallt, och de har makt…”: Historisk kartläggning av pedagogiska etablissemanget.

  Ingår i Skolans kriser, s. 233-260, 2021.

 • Hallsén, Stina; Magnússon, Gunnlaugur

  Att initiera förändring eller iscensätta handlingskraft?: Riktade statsbidrag som politisk krishantering i skolans värld

  Ingår i Skolans kriser, s. 183-204, 2021.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona; Axelsson, Carl-Anton Werner; Frau-Meigs, Diana

  Combatting Visual Fake News with a Professional Fact-Checking Tool in Education in France, Romania, Spain and Sweden

  Ingår i Information, 2021.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  Hallands floder och skoldebattens stilistiska brister

  2021.

 • Stevens, Mitchell L.; Börjesson, Mikael

  Digitization and Strategic Renewal of Higher Education

  Ingår i Renewing Higher Education, s. 91-111, 2021.

  Open access
 • Strömbeck, Johan; Palmer, Robert; Lax, la Sundberg; Fäldt, Jonas et al.

  Outcome of a Multi-modal CBT-based Treatment Program for Chronic School Refusal

  Ingår i GLOBAL PEDIATRIC HEALTH, 2021.

  Open access
 • Kilhamn, Cecilia; Rolandsson, Lennart; Bråting, Kajsa

  Programmering i svensk skolmatematik

  Ingår i LUMAT, s. 283-312, 2021.

  Open access
 • Nylen, Kata; Karlberg, Martin; Klang, Nina; Ogden, Terje

  Knowledge and Will: An Explorative Study on the Implementation of School-Wide Positive Behavior Support in Sweden

  Ingår i Frontiers in Psychology, 2021.

  Open access
 • Viirman, Olov; Nardi, Elena

  Running to keep up with the lecturer or gradual de-ritualization?: Biology students' engagement with construction and data interpretation graphing routines in mathematical modelling tasks

  Ingår i Journal of Mathematical Behavior, 2021.

 • Viirman, Olov

  University Mathematics Lecturing as Modelling Mathematical Discourse

  Ingår i International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 2021.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  La visioconférence: support pédagogique facilitant "l'interculturalité virtuelle" dans les apprentissages à l'université? Cas des échanges entre étudiants francais et suédois

  Ingår i Présence et numérique en education, s. 143-157, 2021.

 • Petersson, Tommie

  Konsten att tala om det vi bör tiga om, eller ”vad är filosofididaktik?”

  2021.

 • Riis, Ulla

  Lillemor Kim

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2021.

 • Mattlar, Jörgen

  Svart: Stängsel: novell

  2021.

 • Lindgren, Charlotte; Alfvén, Valérie

  Almapriset lyfter världens barnböcker.

  Ingår i Dagens Arena, 2021.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara Kristensen; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 6 - Samfunnsfag for barnetrinnet

  Aschehoug & Co, 2021.

 • Berkhuizen, Carina

  Barns samspel bortom förskolans väggar: Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Open access
 • Hansson, Per

  Befogenhetsprövning är ett spel för galleriet

  Ingår i Kyrkans tidning, 2021.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Students Evaluating and Corroborating Digital News

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 1-17, 2021.

  Open access
 • Laurin, Emma

  Barn med diagnoser: Mödrars och skolors strategier i Stockholm

  Open access
 • Hansson, Per

  Befogenhetsprövningar i Svenska kyrkan: Ett spel för galleriet?

  Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 2021.

  Open access
 • Bergvall, Ida; Dyrvold, Anneli

  A Model for Analysing Digital Mathematics Teaching Material from a Social Semiotic Perspective

  Ingår i Designs for Learning, s. 1-7, 2021.

  Open access
 • Reath Warren, Anne

  Heteroglossia in mother tongue instruction in Sweden and the development of plurilingual literacies

  Ingår i Pragmatics and Society, s. 106-131, 2021.

 • Winberg, Ola

  Med guideboken i fickan

  Ingår i Forskning och framsteg, s. 62-67, 2021.

 • Lindgren, Charlotte; Hellqvist, Birgitta

  Continuing Education for Language Teachers in Sweden.

  Ingår i The Delta Kappa Gamma Bulletin, International Journal for Professional Educators, s. 71-73, 2021.

 • Göransdotter, Rebecka

  Skoldebatten behöver en glädjedödare

  Ingår i Curie, 2021.

 • Bråting, Kajsa; Kilhamn, Cecilia

  The Integration of Programming in Swedish School Mathematics: Investigating Elementary Mathematics Textbooks

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, 2021.

  Open access
 • Lindgren, Charlotte; Berg, Lovisa

  Technology and Education – The Attitudes of Distance Students Towards Supplemental Instruction Online

  Ingår i Supplemental Instruction, s. 101-118, 2021.

 • Nodeland, Tuva Skjelbred

  Nation, Nature and Industry. Civic Ideals and National Consciousness in Nordahl Rolfsen’s Lesebok for folkeskolen

  Ingår i Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, s. 190-206, 2021.

 • Petersson, Tommie

  Filosofididaktik: Filosofiundervisning i teori och praktik

  NA Förlag, 2021.

 • Dalberg, Tobias

  Ett elfenbenstorn i samhällets tjänst?: Humanisters och samhällsvetares uppdrag och yrkesbanor under 1900-talets första hälft

  Ingår i Humanvetenskapernas verkningar, s. 35-63, 2021.

 • Duek, Susanne; Sharif, Hassan

  Svenska som mål och hinder – enspråkiga normer i flerspråkiga undervisningspraktiker

  Ingår i Yrkesdidaktiska dilemman, s. 231-252, 2021.

 • Axelsson, Carl-Anton Werner; Guath, Mona; Nygren, Thomas

  Learning How to Separate Fake From Real News: Scalable Digital Tutorials Promoting Students’ Civic Online Reasoning

  Ingår i Future Internet, 2021.

  Open access
 • Dugonjic-Rodwin, Leonora

  Field theory and education: a case study of the international baccalaureate

  Ingår i International Studies in Sociology of Education, 2021.

 • Norén, Niklas; Melander Bowden, Helen; Evaldsson, Ann-Carita

  Young students’ treatment of synthetic voicing as an interactional resource in digital writing

  Ingår i Classroom Discourse, 2021.

 • Petersson, Tommie

  "Allt är inte guld som glimmar, Barbara Bergström"

  Ingår i Skolvärlden, 2021.

  Open access
 • Grahn, Magnus; Johansson, Roger; Larsson, Esbjörn; Teke, Hans

  Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna

  Institutionen för utbildningsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, 2021.

 • Prytz, Johan

  When research met policy: A history of innovation and a complicated relationship in three Swedish development projects in mathematics education, 1960–2018

  Ingår i ZDM - the International Journal on Mathematics Education, 2021.

  Open access
 • Edgren, Henrik

  Patriotism and Civic Identity in Swedish and Finnish School Readers after 1860

  Ingår i Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, s. 144-158, 2021.

Senast uppdaterad: 2021-06-24