Våra publikationer

Här presenteras institutionens senast publicerade publikationer. Söker du en speciell publikation så kan du använda länken nedan.

Sök publikation

Senaste publikationer

 • Gonsalves, Allison; Danielsson, Anna

  Physics Education and Gender: Identity as an Analytic Lens for Research

  2020.

 • Danielsson, Anna; Engström, Susanne; Norström, Per; Andersson, Kristina

  The making of contemporary physicists: Figured worlds in the university quantum mechanics classroom

  Ingår i Research in science education, 2020.

 • Müller, Fabian; Denk, Albert; Lubaway, Emily; Sälzer, Christine et al.

  Assessing social, emotional, and intercultural competences of students and school staff: A systematic literature review

  Ingår i Educational Research Review, 2020.

 • Ringarp, Johanna; Prytz, Johan

  Local versus national history of education.: The case of Swedish school governance, 1950-1990

  Ingår i Transnational Perspectives on Curriculum History, s. 131-148, 2020.

 • Lucic, Iva

  Gebrochenes Brot: Eine Frauenkongregation zwischen den Weltkriegen. Die Eucharistieschwestern

  Anton Pustet Verlag, 2020.

 • Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  Att utveckla undervisningen: en fråga om evidens eller professionellt omdöme

  Ingår i Att utveckla forskningsbaserad undervisning, s. 29-50, 2020.

 • Gustafson, Katarina

  Teen Lives around the World: Sweden.

  Ingår i Teen Lives around the World. A Global Encyclopedia., s. 535-546, 2020.

 • Prytz, Johan; Ringarp, Johanna

  Local versus national history of education: The case of Swedish school governance, 1950-1990

  Ingår i Transnational Perspectives on Curriculum History, s. 131-148, 2020.

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Olsson, Ingrid I.; Lindmark Sand, My; Stenberg, Gunilla

  Teachers’ perception of inclusion in elementary school: the importance of imitation

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, 2019.

 • Olsson, Ingrid I.; Roll-Pettersson, Lise

  A didactic perspective on negotiations and collaborations between different actors within the Swedish support system: Children with autism spectrum disorders included in community-based preschool settings

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Svenskämnet och att göra sin stämma hörd i tidiga år

  Ingår i I samhällets tjänst, s. 127-142, 2019.

 • Fredriksson, Ulf; Rasmusson, Maria

  Learning to read using computers: A longitudinal study from grade 1 to grade 3 in four Swedish schools.

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 24-48, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline; Nordlund, Anna

  Lärares samtal om elevers skrivande av berättande texter i tidiga skolår

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 120-139, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Textrörlighet, läsförståelsestrategier och didaktiska val.

  Ingår i Läsundervisningens grunder, s. 145-168, 2019.

 • Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa

  Formal and informal metalanguage in primary teachers’ talk about informational student texts.

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, 2019.

  Open access
 • Deleye, Maarten; Van Poeck, Katrien; Block, Thomas

  Lock-ins and opportunities for sustainability transition: A multi-level analysis of the Flemish higher education system

  Ingår i International Journal of Sustainability in Higher Education, s. 1109-1124, 2019.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Nyhetsvärderaren Specialrapport: Ungdomar granskar politiska nyheter

  2019.

 • Mickelsson, Martin; Mandikonza, Caleb

  Projecting change: Scaling the change project approach in Southern Africa

  Ingår i Environmental Education Research, 2019.

 • Mickelsson, Martin

  I think it works better if we have an example to help us: past experiences in collaboratively conceptualizing scaling ESD in South Africa

  Ingår i Environmental Education Research, 2019.

 • León Rosales, René

  Att säga som det är: (in)tolerans som maskulin performans

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 94-119, 2019.

  Open access
 • León Rosales, René; Jonsson, Rickard

  Skolan som antirasistiskt rum?

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 1-15, 2019.

  Open access
 • Kirsten, Nils

  Persuasion and resistance: Large-scale collaborative professional development as a policy instrument

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, 2019.

  Open access
 • Ryve, Andreas; Hemmi, Kirsti

  Educational policy to improve mathematics instruction at scale: conceptualizing contextual factors

  Ingår i Educational Studies in Mathematics, s. 379-394, 2019.

  Open access
 • Brantefors, Lotta; Tellgren, Britt; Thelander, Nina

  Human Rights Education as Democratic Education: The Teaching Traditions of Children's Human Rights in Swedish Early Childhood Education and School

  Ingår i The International Journal of Children's Rights, s. 694-718, 2019.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Svenska studenter i Erasmus+: Livsbanor och sociala strukturer

  2019.

  Open access
 • Waddling, Jennifer; Bertilsson, Emil; Palme, Mikael

  Struggling with capital: a Bourdieusian analysis of educational strategies among internationally mobile middle class families in Sweden

  Ingår i Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, s. 697-716, 2019.

  Open access
 • Molin, Lena; Alm Fjellborg, Andreas

  Geographical variations in the relation between final course grades and results on the national tests in social sciences, 2015-2017

  Ingår i Educational review (Birmingham), s. 1-19, 2019.

 • Anderssson, Kristina; Hussenius, Anita; Gullberg, Annica; Danielsson, Anna et al.

  Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie i gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen

  Ingår i Resultatdialog 2019, s. 10-13, 2019.

 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias; Agevall, Ola

  Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering: Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016

  2019.

  Open access
 • Melin, Anders; Kronlid, David

  Energy Scenarios and Justice Towards Future Humans: An Application of the Capabilities Approach to the Case of Swedish Energy Politics

  Ingår i Etikk i praksis, s. 39-54, 2019.

  Open access
 • af Geijerstam, Åsa; Wiksten Folkeryd, Jenny

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 89-101, 2019.

 • Holmén, Janne; Furuhagen, Björn; Säntti, Janne

  The ideal teacher: Orientations of teacher education in Sweden and Finland after the Second World War

  Ingår i History of Education, s. 784-805, 2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Ingår i Parental Involvement across European Education Systems, s. 120-132, 2019.

 • Svahn, Johanna; Helen, Melander Bowden

  Interactional and epistemic challenges in students' help-seeking in sessions of mathematical homework support: Presenting the problem

  Ingår i Classroom Discourse, 2019.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Ida Norrby: 1869-1934

  Ingår i Märkvärdiga svenska kvinnor, s. 102-104, 2019.

 • Ringarp, Johanna

  Skolans lärarkårer

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 521-539, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  1800-talets utbildningsrevolution

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 741-750, 2019.

 • Berglund, Leo

  Kritiken är farlig: pedagogikens terapi mot indignationen

  Ingår i Pfaller, s. 223-250, 2019.

 • Forsberg, Eva; Mikhaylova, Tatiana; Hallsén, Stina; Melander Bowden, Helen

  Supplementary tutoring in Sweden and Russia: a safety net woven with numbers

  Ingår i New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education, s. 207-229, 2019.

 • Levander, Sara; Forsberg, Eva; Elmgren, Maja

  The meaning-making of educational proficiency in academic hiring: a blind spot in the black box

  Ingår i Teaching in Higher Education, 2019.

 • Adolfsson, Carl-Henrik; Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  Evidently, the broker appears as the new whizz-kid on the educational agora

  Ingår i New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education: , s. 99-110, 2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling, s. 49-66, 2019.

 • Nygren, Thomas; Nolgård, Olle

  Skolverket osynliggör minoriteter i historieundervisningen

  2019.

 • Jortveit, Maryann; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Lindqvist, Gunilla

  A Comparative Study of Norwegian and Swedish Special Educators’ Beliefs and Practices

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, 2019.

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Sannolikhet och statistik för lärare

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Palm Kaplan, Kristina

  International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Open access
 • Klang, Nina; Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes et al.

  Instructional Practices for Pupils with an Intellectual Disability in Mainstream and Special Educational Settings

  Ingår i International journal of disability, development and education, 2019.

 • Krigh, Josefine

  Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

  Open access
 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Karim, Hamza; Lisbeth, Gyllander Torkildsen

  Från genomlevd till beprövad erfarenhet

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 229-242, 2019.