Våra publikationer

Här presenteras institutionens senast publicerade publikationer. Söker du en speciell publikation så kan du använda länken nedan.

Sök publikation

Senaste publikationer

 • Nygren, Thomas; Folkeryd, Jenny; Liberg, Caroline; Guath, Mona

  Hur motiverar gymnasieelever sina bedömningar av trovärdiga och vilseledande digitala nyheter?

  Ingår i Nordidactica, s. 153-178, 2020.

  Open access
 • Tibbitts, Felisa; Nygren, Thomas; Novak, Judit; Bentrovato, Denise et al.

  Insights from Students on Human Rights Education in India, South Africa, Sweden and the United States

  Ingår i Human Rights Education Globally, s. 51-74, 2020.

 • Björk, Oscar; Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Barn skriver historia: En studie av fjärdeklassares skrivande i historieämnet

  Ingår i Nordidactica, s. 73-106, 2020.

  Open access
 • Thelin, Katina; Liljekvist, Åsa

  Det pedagogiska ledarskapets praktiker: Rapport från en forskningscirkel

  2020.

 • Bråting, Kajsa; Kilhamn, Cecilia

  Exploring the intersection of algebraic and computational thinking

  Ingår i Mathematical Thinking and Learning, 2020.

  Open access
 • Bengtsson, Stefan L.

  Dark pedagogy: Speculative realism and environmental and sustainability education

  Ingår i Environmental Education Research, s. 1-13, 2020.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif; Block, Thomas

  Opening up the black box of learning-by-doing in sustainability transitions

  Ingår i Environmental Innovation and Societal Transitions, s. 298-310, 2020.

  Open access
 • Miškolci, Jozef; Magnússon, Gunnlaugur; Nilholm, Claes

  Complexities of preparing teachers for inclusive education:: case-study of a university in Sweden

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, 2020.

 • Spånberger Weitz, Ylva; Karlsson, Marie

  Professional or authenticmotherhood?: Negotiations on theidentity of the birthmother in the contextof foster care

  Ingår i Qualitative Social Work, 2020.

 • Larsson, Germund

  "Prygel, skamstraff, skolfängelse och relegering– bestraffningar i Den lärda skolan"

  Ingår i Vänbok tillSverker Scheutz, s. 425-438, 2020.

 • Berg, Anne

  Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 66-93, 2020.

 • Berg, Anne

  The market and ‘the making’: The economics of the first workers' associations in nineteenth-century Sweden

  Ingår i Social history (London), s. 167-192, 2020.

  Open access
 • Ginnerskov-Dahlberg, Mette

  Inherited dreams of ‘the West’. Eastern European students’ path to Denmark

  Ingår i The Palgrave Handbook of Youth Mobility, 2020.

 • Ginnerskov-Dahlberg, Mette

  Inherited dreams of ‘the West’. Eastern European students’ path to Denmark

  Ingår i The Palgrave Handbook of Youth Mobility, 2020.

 • Thorp, Robert

  How to develop historical consciousness through uses of history – A Swedish perspective

  Ingår i Historical Encounters: A Journal of Historical Consciousness, Historical Cultures, and History Education, s. 50-61, 2020.

  Open access
 • Larsson, Germund; Westberg, Johannes

  Child Labour, Parental Neglect, School Boards, and Teacher Quality: School Inspector Reports on the Supply and Demand of Schooling in Mid-nineteenth-century Sweden

  Ingår i Historical Studies in Education / Revue d’histoire De l’éducation 32 (1), s. 69-88, 2020.

  Open access
 • Sharif, Hassan; León Rosales, René

  ”Man plockar poäng på oss.”: Kunskapsexploatering och interkulturella praktiker i akademin.

  Ingår i Från interkulturell pedagogik till romska studier. , s. 25-36, 2020.

 • Rytzler, Johannes; Magnússon, Gunnlaugur

  Didaktik som lärarutbildningens innehåll och form.: Motstånd, utmaningar och möjligheter.

  Ingår i Utbildning och Demokrati, s. 49-64, 2020.

  Open access
 • Prytz, Johan

  Framing for Success: Governance of Swedish School Mathematics, 1980–1995

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 3-32, 2020.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Skrivrörlighet, språkliga resurser och textmedvetenhet

  Ingår i Skrivundervisningens grunder, s. 19-34, 2020.

 • Matlok-Ziemann, Ellen

  "You were never anything ...you were never born!": The Role of Memory in Selected Texts by Eudora Welty and Alice Munro

  Ingår i Verbeia Journal of English and Spanish Studies, s. 50-68, 2020.

  Open access
 • Gonsalves, Allison J.; Danielsson, Anna

  Introduction: Why Do We Need Identity in Physics Education Research?

  Ingår i Physics Education and Gender, s. 1-8, 2020.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny

  Utveckling av metaspråk för tidigt skolskrivande

  Ingår i Grænsegængere og grænsedragninger i nordiska modersmålsfag, s. 277-295, 2020.

  Open access
 • Kirsten, Nils; Carlbaum, Sara

  Kompetensutveckling för professionella lärare?: Introduktionen av kollegialt lärande i svensk skola

  Ingår i Pedagogisk forskning i Sverige, s. 7-34, 2020.

 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas; Tibbitts, Felisa; Anamika, Anamika et al.

  A global history in a global world?: Human rights in history education in the Global North and South

  Ingår i Historical Encounters, s. 24-49, 2020.

  Open access
 • Bergh, Andreas; Dyrdal Solbrekke, Tone; Wickström, Johan

  Deliberative Communication: Stimulating Collective Learning?

  Ingår i Leading Higher Education As and For Public Good, 2020.

 • Walldén Hillström, Kristina

  I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

  Open access
 • Evaldsson, Ann-Carita; Karlsson, Magnus

  Protecting interactional spaces: Collusive alignments and territorial arrangements of two-against-one in girls' play participation

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 163-176, 2020.

 • Hemmi, Kirsti; Bråting, Kajsa; Lepik, Madis

  Curricular approaches to algebra in Estonia, Finland and Sweden – a comparative study

  Ingår i Mathematical Thinking and Learning, 2020.

  Open access
 • Gelinder, Lolita

  Smak för hållbar mat?: Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap

  Open access
 • Gelinder, Lolita; Hjälmeskog, Karin; Lidar, Malena

  Sustainable food choices? A study of students’ actions in a home and consumer studies classroom

  Ingår i Environmental Education Research, s. 81-94, 2020.

  Open access
 • Iversen, Clara; Evaldsson, Ann-Carita

  Respecifying uncertainty in pupil health team collaboration: The morality of interpreting pupils’ school problems

  Ingår i Qualitative Research in Psychology, 2020.

  Open access
 • Kirsten, Nils

  Kompetensutveckling som styrning: Om statliga insatser för lärares kompetensutveckling och hur de förhandlas i lärares lokala praktik

  Open access
 • Ringarp, Johanna; Nihlfors, Elisabet

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola

  Gleerups Utbildning AB, 2020.

 • Lundesjö Kvart, Susanne

  Konsten att undervisa ryttare: En studie om ridlärares pedagogiska praktik

  Open access
 • Mutabazi, Eric; Sundh, Stellan

  French and Swedish students' perspectives on second-class citizenship in educational contexts - shared experiences and questioned values

  Ingår i Bildungsforschung, s. 1-13, 2020.

  Open access
 • Kirsten, Nils

  Svenska lärares deltagande i kompetensutveckling: En statistisk bearbetning av uppgifter om lärares kompetensutveckling i TALIS, TIMSS, PIRLS och PISA 2001-2018

  2020.

  Open access
 • Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert

  The Cold War, Historical Culture and History Education: Swedish Teachers' Entangled Narratives of History and Memory

  Ingår i Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, s. 1-21, 2020.

  Open access
 • Thorp, Robert; Persson, Anders

  On historical thinking and the history educational challenge

  Ingår i Educational Philosophy and Theory, s. 891-901, 2020.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  Children's collective embodiment - Mobility practices and materialities in mobile preschools

  Ingår i Population, Space and Place, 2020.

  Open access
 • Roozenbeek, Jon; van der Linden, Sander; Nygren, Thomas

  Prebunking interventions based on “inoculation” theory can reduce susceptibility to misinformation across cultures.

  Ingår i The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review, 2020.

  Open access
 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Principals´ emotional identity: the Swedish case

  Ingår i School Leadership and Management, 2020.

  Open access
 • Karlberg, Martin; Bezzina, Christopher

  The professional development needs of beginning and experienced teachers in four municipalities in Sweden

  Ingår i Professional Development in Education, 2020.

  Open access
 • Harju, Anne; Balldin, Jutta; Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  Children’s education in ‘good’ nature: Perceptions of activities in nature spaces in mobile preschools.

  Ingår i Global studies of childhood., 2020.

 • Gustafson, Katarina; Danielle, Ekman Ladru

  Children’s socialization into the mobile preschool: a priming event collectively performed by novice children, ‘old-timers’, and pedagogues

  Ingår i European Early Childhood Education Research Journal, 2020.

  Open access
 • Gonsalves, Allison; Danielsson, Anna

  Physics Education and Gender: Identity as an Analytic Lens for Research

  2020.

 • Danielsson, Anna; Engström, Susanne; Norström, Per; Andersson, Kristina

  The making of contemporary physicists: Figured worlds in the university quantum mechanics classroom

  Ingår i Research in science education, 2020.

 • Mickelsson, Martin

  Sharing Good Examples, Then What?: Investigations of Contingency and Continuity in the Scaling-of-ESD-Activities-as-Learning

  Open access
 • Müller, Fabian; Denk, Albert; Lubaway, Emily; Sälzer, Christine et al.

  Assessing social, emotional, and intercultural competences of students and school staff: A systematic literature review

  Ingår i Educational Research Review, 2020.

 • Kirsten, Nils

  Persuasion and resistance: Large-scale collaborative professional development as a policy instrument

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 395-412, 2020.

  Open access