Childhood in time and space

What does it mean to be a child or youth, here and there, now and then? In what way do children's / young people's lifestyles and the conditions in an increasingly globalized and digitalized world differ from previous generations?

Welcome to our seminars in Child and Youth Studies

Child and Youth Studies

Our research within the field of Child and Youth Studies is interdisciplinary and focus on children’s and youth’s agency and living conditions. Here are geographical dimensions important – to live in rural areas is very different from living in an urban setting. We study children’s and youth’s daily lives and identity-work within social contexts as family, school, leisure, internet and housing and how these interact with categories as gender, ethnicity and social class. From a childhood geographical perspective is the importance of place emphasized in children’s and youth’s daily interaction and mobility. How young children as well as teenager use and orient themselves in digital media is also one of our research areas. We also study what changes over the years and what appears to be recurrent patterns among different generations of children and youth. In what ways do children’s and youth’s living conditions in a globalized and digitalized world differs from earlier generations?

Research at Child and Youth Studies at the Department of Education are conducted within educational and social scientific perspectives where we build upon theoretical and methodological traditions in ethnography, statistics and historical perspectives. We also cooperate with the research group CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identity as Interactional Practices) led by Professor Ann-Carita Evaldsson.

Research groups we cooperate with

CLIP
Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Network

Childhood in Time and Space
Contact person: Katarina Gustafson

Children and housing 
Contact person: Danielle Ekman Ladru

BUV seminarieschema VT 2020

Barn- och ungdomsvetenskap i samarbete med Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices (CLIP)
Onsdagar var tredje vecka kl. 13.15-15, Blåsenhus 14:213
Öppet för deltagande

19 februari
Forskningsprojekt: Katarina Gustafson presenterar sitt nya forskningsprojekt (finns utrymme för fler presentationer)

11 mars
Rådsansökningar: Peter Waara, UVK‐ansökan: Samma skola men också olika generationer (finns utrymme för fler presentationer)

1 april
Mikael Svensson: Klasspositionens betydelse´för hur människor förhåller sig till personer med "utländsk bakgrund" vid boende‐ och skolval.

22 april
Katarina Gustafson presenterar det nya forskningsprojektet ”Hela staden som förskolegård?” (Det finns utrymme för fler presentationer)  

13 maj
Farzaneh Moinian: artikelutkast Jörgen Mattlar och Peter Waara: Subjugation (?) and integration – Adolescents view of Martial arts and Education (preliminary title)

3 juni
Extern gäst

CLIP Seminarieschema VT 2020

17 mars, 10:00-12:00
Högre seminarium: Carina Berkhuizen lägger fram sitt 90%-manus ”Barns samspel bortanför förskolans väggar"

23 mars, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Detta datum är samtalslabbet förlängt och sker i samband med CLIP. Mer information kommer inom kort.

6 april, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Textseminarium

20 april, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Barnpsykiatriska samtal (avhandlingskapitel under arbete, Emma abrahamsson)

24 april, 13:15-15:15
Disputation i pedagogik: Susanne Lundesjö Kvart, pedagogik. ”Ridundervisning – ett samspel mellan ridlärare, elev och häst”

4 maj, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Datapresentation – ”Barns relationsprat” – barns perspektiv på känslor, relation och relationsskapande.

18 maj, 11:15-15:00
CLIP-seminarium: Detta datum är samtalslabbet förlängt och sker i samband med CLIP. Mer information kommer inom kort.

1 juni, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Etiska frågeställningar i (video)etnografisk forskning.

5 juni, 13:15-15:15
Prel. Disputation i pedagogik: Kristina Walldén Hillström, pedagogik. ”I samspel med surfplattor – Förskolebarns deltagande i digitala literacyaktiviteter”

9 juni, 13:15-15:00
Högre seminarium: Emma Abrahamsson lägger fram sitt 50% seminarium: Barnpsykiatriska samtal, Opponent Clara Iversen