Pubikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppen senaste publikationer.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria

  Part of Utbildningshistoria, p. 31-34, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Part of Utbildningshistoria, p. 151-177, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Frivillighet eller plikt?: Perspektiv på värnplikten som personalförsörjningssystem

  2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria: En introduktion

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Boys and Girls in the Service of Total War: Defense Service Training in Swedish Schools During World War II

  Part of War and Childhood in the Era of the Two World Wars, p. 113-127, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  A pedagogical revolution at grassroots level: The introduction and early spread of the monitorial system in Sweden

  2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Utbildning och social klass

  Part of Utbildningshistoria, p. 403-427, 2019.

 • Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan

  Agents and subjects: schooling and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden

  Part of History of Education, p. 297-316, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensson, Peter (Per) Reinhold

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, p. 728 728-731 731, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet -: nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Part of Socialt arbete i storstaden, p. 78-93, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet –: nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Part of Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik, p. 190-, 2019.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Tracing unique trajectores of participation for a 'girl with ADHD': From 'unwilling student' to 'agentive learning'

  Part of Emotional and Behavioural Difficulties, p. 254-272, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Alma Fredrika Mathilda Detthow

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Gustafson, Katarina; Melander, Helen

  Berättelser om måltider i en mobil förskola

  Part of Berättelser, p. 19-35, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  On the Changing Perceptions of Women’s Role in the Nation’s Defence during the Age of Total War: The Introduction of Defence Service Training for Girls in Sweden during World War II

  2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Introduktionen av flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: En studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär i det totala krigets tidsålder

  Part of Gender, History, Futures, p. 199-207, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Part of Journal of Pedagogy, p. 87-107, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 133-144, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  "Doing family" at the soccer field: Creating Time and Space for Outdoor Play and Organized Leisure

  Part of Report / National Council on Family Relations, p. F4 F4-F5 F5, 2018.

 • Sharif, Hassan

  Jag kan mycket, men inte på svenska”: Nyanlända gymnasieelevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket

  2018.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  The Child as a Voucher?: The Marketization of the Swedish Preschools

  2018.

 • van der Burgt, Danielle; Gustafson, Katarina; Balldin, Jutta; Harju, Anne

  Young children’s participation and citizenship in public space – mobile preschool children’s mobility and spatial appropriation

  2017.