Hedersdoktorsföreläsningar


Föreläsning av hedersdoktor Michel Vandenbroeck
2020-01-29

Öppen föreläsning av docent Michel Vandenbroeck, utsedd hedersdoktor 2020 vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, med titel: Is pedagogy still a science of hope? Some thoughts and doubts on facts, ideologies and responsibilities in (early childhood) education.