Röster från institutionen

Här finns filmklipp där medarbetare vid EDU berättar om sin verksamhet vid institutionen.
 

Adjungerad adjunkt Carina Tångring

IT-pedagog Lars Weiselius

Lars Weiselius svarar på frågor kring distansundervisning vid EDU i en intervju av Erik Åstrand.

Synnöve Carlsson, adjungerad adjunkt

Senast uppdaterad: 2021-06-24