Utveckla din ledarroll med Rektorsutbildningen i Uppsala

Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet

Rektorsutbildning vid Uppsala universitet är ett av sju lärosäten i landet som åter fått uppdraget att anordna den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Uppdraget gäller från hösten 2021 och sex år framåt.

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå. Den bygger på deltagarnas tidigare utbildning, erfarenhet och pedagogiska insikt. Utbildningen vänder sig till rektorer och andra personer som leder läroplansstyrda verksamheter och syftar till utveckling i chefs- och ledarrollen i enlighet med skollagen.

Senast uppdaterad: 2021-11-03