Kontakt

Administration: Albin Sundberg och Leena Zeitler
Utbildningschef: Daniel Nordholm
Studierektor: Jenny Langwagen
E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-12-06