Rekryteringsutbildning

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper kring det moderna skolledarskapets möjligheter och krav. 

Nästa ansökningsomgång öppnar i mars 2022 för kursstart till hösten 2022.

Utbildningen, som under många år tidigare givits av Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet, kommer från och med den kursomgång som startar hösten 2021 vara en del av de statliga uppdragsutbildningarna som Skolverket lägger ut på landets lärosäten. Det innebär att vi även fortsättningsvis kommer att erbjuda kursen, men att det framöver är staten som står för utbildningskostnaden.

Kostnad

Delat ansvar mellan stat och huvudman
Huvudmannen ansvarar för deltagarens lön under utbildningen, resor, kurslitteratur och ev. måltider. Staten står för utbildningskostnaden.

Anmälan

Du anmäler dig själv via Skolverkets webbsida. Vid anmälan kommer du även att behöva ta ut ett underlag/intyg som din närmaste chef ska skriva under, skanna in detta efter underskrift och skicka in intyget som bilaga med din digitala anmälan.
Anmälan och underlag - Rekryteringsutbildning för blivande rektorer - Skolverket. 

Skolledaren har en nyckelroll i utvecklingen av skolan. Det är skolledaren som svarar för att verksamheten som helhet inriktas och utvecklas mot uppställda mål. Detta ställer stora krav på skolledarens kompetens och engagemang. Vår förhoppning är att denna utbildning intresserar just dig för skolledaryrket, du som vill och kan vara med och leda utvecklingen i landets skolor. Även om huvudsyftet är att främja rekryteringen av framtida skolledare kan utbildningen också ges som en kompetensutveckling för andra ledaruppgifter inom skolan.

Upplägg

Utbildningen ges på grundläggande nivå, som fyra Campusförlagda kurstillfällen om vardera två dagar på Blåsenhus i Uppsala. Deltagarna kan därför välja mellan att bo på hotell, ordna egen inkvartering i Uppsala eller resa mellan de båda kursdagarna. 
Information om utbildningens sekvensering och upplägg

Datum för kursomgång med start hösten 2021

Kurstillfälle 1
7 + 8 oktober - 2021
Blåsenhus, Uppsala 

Kurstillfälle 2
15 + 16 december - 2021
Bläsenhus, Uppsala

Kurstillfälle 3
16 + 17 februari - 2022
Bläsenhus, Uppsala

Kurstillfälle 4
25 + 26 april - 2022
Bläsenhus, Uppsala

Utbildningens mål och innehåll

Utbildningen ger en orientering om ledarskap i skolan, om förutsättningar för styrning och ledning och om det personliga ledarskapets betydelse för skol­utveckling. Deltagarna skall i utbildningen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring skolledarskapets krav och möjligheter och ställa dessa i relation till personliga motiv och förutsättningar att utöva ledarskap. Under utbildningen behandlas följande områden:

  • Skolan som politiskt styrd organisation
  • Rektor som chef och ledare 
  • Att leda skolutveckling
  • Processer på organisations-, grupp- och individnivå.

Arbetsformer

Under utbildningen utgår vi från förhållanden i deltagarnas organisationer och relaterar dessa till olika modeller och teorier efter de principer som karaktäriserar ett erfarenhetsbaserat lärande. I perioderna mellan utbildningsdagarna utför deltagarna organisationsstudier och auskultationer hos erfaren skolledare. Därutöver tillkommer litteraturstudier (ca 1000 s.), som anknyter till de olika utbildningsområdena. Examination sker fortlöpande genom bedömning av kursdeltagarnas muntliga och skriftliga redovisningar av litteratur och genomfört arbete.

Några röster från tidigare kursomgångar

"Vill varmt rekommendera kursen till alla mina kollegor som driver skolutveckling och vill öka sin förståelse för skolledarens uppdrag."

"Kursen får högsta betyg av mig! Jag tycker att de här är en kurs som skulle kunna ha ett värde för alla som arbetar i skolan och inte bara för blivande skolledare."

"Jag kommer förmodligen söka ett skolledarjobb någon gång i framtiden, det är tack vare, eller på grund av, den här kursen."

"Mycket inspirerande, tankeväckande, informativ och rolig. Den överlägset bästa kurs/utbildning jag gått!"

Kontakt

Om du har frågor runt utbildningen är du alltid välkommen att kontakta oss

Projektsamordnare
Leena Zeitler
E-post:rektorsutbildningen-edu@uu.se

Skolverket
rekryteringsutbildningen@skolverket.se

Senast uppdaterad: 2021-11-08