Ändrade förhållanden under din utbildning

Då Rektorsprogrammet pågår under tre år kan det hända att du under utbildningens gång får ändrade förhållanden, endera i ditt arbete eller av privata orsaker. Vi behöver då få kännedom om detta och ber att du tar kontakt med oss snarast möjligt.

Det kan till exempel handla om:

  • Byte av huvudman
  • Ansökan om byte av lärosäte
  • Ansökan om Studieuppehåll
  • Begäran om studieavbrott

I samtliga ärenden behöver du fylla i en länk eller en blankett som vi skickar till dig på anmodan.

Kontakta vår adminstratör för Rektorsprogrammet - Albin Sundberg
E-post : rektorsutbildningen-edu@uu.se
 

Uppsala universitet
Rektorsutbildningen
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Box 2136
750 02 Uppsala 

Senast uppdaterad: 2021-10-11