Verksamhetsutvecklande professionshandledning

Professionshandledning – en del i Rektorsprogrammet. 

Tillsammans med de tre kurserna ingår sedan hösten 2016 professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet. Utöver ordinarie kursdagar ges varje deltagare sammanlagt 24 timmars grupphandledning.
Handledningen förväntas bidra till att fördjupa rektors förståelse för sin roll att leda verksamhetens utveckling. Uppsala universitet har valt att utgå från den Dialogiska reflektionsmodellen som tar sin utgångspunkt i de frågor deltagarna kommer med till handledningen (Åberg 2014).

Handledning ges vid åtta tillfällen under år 2 och 3 i grupper om 6 – 8 deltagare. Grupperna organiseras utifrån geografisk närhet. Dagar och tider för att mötas bestäms inom respektive handledningsgrupp. Lokaler ordnas av gruppdeltagarna för att hålla nere administrativt arbete och kostnader.

Senast uppdaterad: 2021-06-29