EDU ledning och administration

Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson - Pedagogik
Kajsa Bråting - Didaktik
Emil Bertilsson - Utbildningssociologi
 

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom Grundlärarprogrammet)
Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet och Barn- och ungdomsvetenskap A)
Ola Winberg (kurser inom Kompletterande lärarutbildning)
David Sjögren (kurser inom Ämneslärarprogrammet, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet) 

Studierektor uppdragsutbildning

Magdalena Cedering

Administration

Administrativ chef

Micael Jansson

Studievägledare

Jennifer Aulin (kurser och program på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet)

Administratörer 

Jennifer Aulin (ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Hanna Bergqvist (Ped och PIVA-kurser, kurser inom masterprogrammen)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, kurser inom BUV)
Emelie Danielsson (grundlärarprogrammet, Lärarfortbildningskurser, FBA)
Katarina Ellingson  (webbstöd, webbutveckling)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Cecilia Howe (kurser inom förskollärarprogrammet på Campus Gotland)


 
Magdalena Nygaard (forskarutbildning)
Agneta Isaksson (EDU Uppdrag)
Lena Larson Johannesson (kurs inom röntgensjuksköterskeprogrammet, webbstöd)
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (grundlärarprogrammet)
Maria Pettersson (förskollärarprogrammet T1-4, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Stina Pousette (förskollärarprogrammet T5-7, grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, speciallärarprogrammet)


 
Marie du Rietz (kurser inom grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd, inresande och utresande studenter)

 
Jenny Sommer (kurser inom utbildningssociologi på grundnivå, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Marcus Söderlind (tjänstefördelning)
Johanna Vestermark (EDU Uppdrag)
Erik Åstrand (lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)

Ekonomi

Catarina Dalqvist (budget och bokslut, RUT)
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)
Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)
Zsuzsanna Kristófi (projektekonomi, budget och bokslut, FBA, Intendenturen)


 

Erkan Özen (övergripande ekonomiansvar, budget och bokslut, RUT)

Personaladministration

Micael Jansson (personalfrågor, tjänstefördelning)

Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
 
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering)

Webb och informationsfrågor

Katarina Ellingson
Lena Larson Johannesson