Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson - Pedagogik
Kajsa Bråting - Didaktik
Emil Bertilsson - Utbildningssociologi

Studierektorer för grundnivå

Stellan Sundh (kurser inom Grundlärarprogrammet)
Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet och Barn- och ungdomsvetenskap A)
Ola Winberg (kurser inom Kompletterande lärarutbildning)
David Sjögren (kurser inom Ämneslärarprogrammet, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet) 

Studierektor uppdragsutbildning

Magdalena Cedering

Administration

Administrativ chef

Micael Jansson

Studievägledare

Jennifer Aulin (kurser på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, Sociologiprogrammet)

Administratörer A-Ö

Jennifer Aulin (ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Hanna Bergqvist (Ped och PIVA-kurser, kurser inom masterprogrammen)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, kurser inom BUV)
Katarina Ellingson  (webbstöd, webbutveckling)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Cecilia Howe (kurser inom förskollärarprogrammet på Campus Gotland)
Lena Larson Johannesson (kurs inom röntgensjuksköterskeprogrammet, webbstöd)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Martin Mickelsson (FBA, lärarlyftskurser)
Johanna Nordling (grundlärarprogrammet)
Magdalena Nygaard (forskarutbildning)
Maria Pettersson (förskollärarprogrammet, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Stina Pousette (förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, speciallärarprogrammet)
Marie du Rietz (kurser inom grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd, inresande och utresande studenter)
Jenny Sommer (kurser inom utbildningssociologi på grundnivå, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Marcus Söderlind (tjänstefördelning)
Johanna Vestermark tjl. (EDU Uppdrag)
Trine Wirén (EDU Uppdrag)
Erik Åstrand (lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)

Ekonomi

Catarina Dalqvist (budget och bokslut, RUT)
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)
Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)
Erkan Özen (övergripande ekonomiansvar, budget och bokslut, RUT)

Personaladministration

Micael Jansson (personalfrågor, tjänstefördelning)
Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering)

Webb och informationsfrågor

Katarina Ellingson
Lena Larson Johannesson