Masterprogram i utbildningssociologi UUS2M – Struktur 2020/21

För nyantagna internationella studenter

Termin 1 HT20

 1. Transnationella utbildningsstrategier (7,5 hp), period 1-2
 2. Utbildningssociologi, traditioner (7,5 hp) period 1-2
 3. Geometrisk datanalys (7,5 hp) period 1-2
 4. Pierre Bourdieus utbildningssociologi (7,5 hp) period 3-4
 5. Samtida transformationer av utbildningssystem (7,5 hp), period 3-4

Termin 2 VT21

 1. Moderna samhällens historia (7,5 hp), period 1-2
 2. Utbildningssystemens historia (7,5 hp), period 1-2
 3. Utbildningsssociologi, metoder (7,5 hp) period 3-4
 4. Utbildningssociologi, forskningstekniker (7,5 hp), period 3-4

För internationella studenter som redan har läst ett år (termin 1 och 2) inom programmet

Termin 3 HT20

 1. Examensarbete 30 hp (15 hp)
 2. Valfri kurs (7,5 hp)
 3. Valfri kurs (7,5 hp)

Termin 4 VT21

 1. Examensarbete 30 hp fortsättning (15 hp)
 2. Valfri kurs (7,5 hp)
 3. Valfri kurs (7,5 hp)