Masterprogram i utbildningssociologi UUS2M – Struktur 2019/20

För nyantagna internationella studenter

Termin 1 HT19

 1. Transnationella utbildningsstrategier (7,5 hp), period 1-2
 2. Utbildningssociologi, traditioner (7,5 hp) period 1-2
 3. Pierre Bourdieus utbildningssociologi (7,5 hp) period 3-4
 4. Samtida transformationer av utbildningssystem (7,5 hp), period 3-4

Termin 2 VT20

 1. Moderna samhällens historia (7,5 hp), period 1-2
 2. Utbildningssystemens historia (7,5 hp), period 1-2
 3. Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar (7,5 hp), period 3-4
 4. Utbildningssociologi, forskningstekniker (7,5 hp), period 3-4

För internationella studenter som redan har läst ett år (termin 1 och 2) inom programmet

Termin 3 HT19

 1. Examensarbete 30 hp (15 hp)
 2. Valfri kurs (7,5 hp)
 3. Valfri kurs (7,5 hp)

Termin 4 VT20

 1. Examensarbete 30 hp fortsättning (15 hp)
 2. Valfri kurs (7,5 hp)
 3. Valfri kurs (7,5 hp)