Kurs- och programansvariga

Kurser inom program på avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, specialpedagogik
Administratör: Hanna Bergqvist
Studierektor: Kajsa BråtingMarie Karlsson

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi, Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
Administratör: Ellen Matlok Ziemann
Studierektor: Emil Bertilsson

Kurser inom program med start på grundnivå

Förskollärarprogrammet 
Administratör: Maria PetterssonStina Pousette 
Studierektor: Jörgen Mattlar

Grundlärarprogrammet
Administratör: Johanna NordlingStina Pousette
Studierektor: Stellan Sundh 

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
Administratör:  Hanna Bergqvist 
Studierektor: David Sjögren

Ämneslärarprogrammet
Administratör: Jennifer Aulin
Studierektor: David Sjögren

Kompletterande lärarutbildning, Komprimerad kompletterande lärarutbildning
Administratör: Jennifer Aulin
Studierektor: Ola Winberg

kurser inom Uppdragsutbildning, Lärarlyftet, Förskollärarlyftet

Administratör: Johanna Vestermark (tjl.), Trine WirénElisabet HanssonLisa Regnéll
Studierektor: Magdalena Cedering

VFU-administration

Administratör: Therese Bolin, Sara Wass
VFU-koordinatorer: Lennart ErikssonKarin Lemming SandrupMats Bratteby