Hitta din egen väg till masterexamen

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Om du läser programmet på halvfart väljer du en kurs i taget och för heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar 7,5 hp. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.