Vanliga frågor och svar

Vilka datum gäller för kommande termins anmälan och antagning?

Här hittar du information om vilka datum som gäller för anmälan och antagning inför kommande termin. 

Har du frågor om kurser och program på grundnivå?

Om t.ex. anmälan, registrering, kursstart
Här hittar du våra kurser och program på grundnivå

Har du frågor om kurser och program på avancerad nivå?

Om t.ex. anmälan, registrering, kursstart
Här hittar du våra kurser och program på avancerad nivå

Har du frågor om fristående kurser?

Om t.ex. anmälan, registrering, kursstart
Här hittar du våra fristående kurser 

Har du frågor om ditt schema?

När du är antagen till kursen kommer du att kunna se ditt schema på kurssidan i Studium.

Har du frågor om din kurs kommer att gå på campus eller distans?

Institutionen planerar för campusförlagd utbildning till höstterminen, men inget beslut finns i dagsläget. Du som student måste hålla dig informerad om vad som gäller för dig och din kurs. Ta del av informationen i Studium och kontrollera kontinuerligt schemat för din kurs.
Rekommendationer om coronaviruset

När kommer mitt antagningsbesked?

Du kommer att få ett första antagningsbesked omkring den 16 juli. Då ska du tacka ja till din plats om du vill läsa kursen/programmet. Sedan kommer ett andra antagningsbesked omkring den 29 juli där det kommer att finnas information om hur du gör för att registrera dig på kurserna och programmet.

Har du frågor om registrering?

Information om hur du registrerar dig kommer att finnas i den nya studentingången som är på plats från den 1 juli. Registrering sker i Ladok. Har du problem att registrera dig, kontakta kursens eller programmets administration.

Kontakta kursadministrationen

Har du missat att anmäla dig till en kurs/program?

All antagning görs via antagning.se, ingen lokal antagning görs. Antagning.se öppnar för sen anmälan till kurser och program där det finns platser kvar den 16 juli.

Är du antagen som reserv?

Institutionen kallar reserver via e-post. Om du erbjuds en plats kommer du att bli kontaktad av kursens/programmets administratör

Är du antagen med villkor?

Du måste uppfylla behörighetskraven senast vid kursstart innan en registrering kan göras. Kontakta kursens administratör när behörighetskraven är uppfyllda.

Kontakta kursadministrationen

Vill du anmäla studieuppehåll eller studieavbrott?

Logga in i Studium och klicka på ditt programs sida. Där finns länkar till en elektronisk anmälan.

Har du frågor om antagning?

Kontakta Studentservice eller Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Har du frågor om Studium eller studentkonton?

Kontakta universitetets Servicedesk, servicedesk@uu.se eller via 018-471 44 00

Är du i behov av pedagogiskt stöd?

Du som har dokumenterad funktionsnedsättning, vilket kan inbegripa läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att få visst stöd i dina studier. Se information om studievägledning för dig med behov av särskilt stöd:

Uppsala universitets sida för Stöd till studenter 

Senast uppdaterad: 2021-06-22