Ansvariga för utbytesverksamheten

Ola Winberg

Studierektor Ola Winberg är internationell koordinator inom Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Ola vägleder lärare och studenter och beslutar i frågor om t.ex. tillgodoräknande av kurser vid utbytesstudier.

Ellen Matlok-Ziemann

Ellen Matlok-Ziemann ansvarar för utbytesverksamheten kring utresande studenter. Vänd dig till Ellen om du har planer kring utbytesstudier och vill få svar på frågor om partneruniversitet, regler, stipendier m.m.

Katarina Gahne

Katarina Gahne ansvarar för utbytesverksamheten kring inresande studenter samt personal.